การขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูง

โครงการรถไฟรางคู่ในเขตฉะเชิงเทรา – คลอง 19 – แก่งโคอีระยะทาง 200 กม. ซึ่งก่อสร้างเสร็จแล้วร้อยละ 87 โครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานสามแห่งคือเมืองดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุบลราชธานีคาดว่าภาคเอกชนจะเข้ามาเป็นผู้ชนะภายใต้โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีเมื่อกลางเดือนมกราคม 2562

การขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงบนเส้นทางระยอง – จันทบุรี – ตราดระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตรคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี พ.ศ. 2568 โครงการทางรถไฟศรีราชาระยะทาง 70 กิโลเมตรคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณราว 8 พันล้านบาทในการปรับปรุงเส้นทางเดี่ยวสู่เส้นทางคู่ขณะที่พื้นที่ระยอง – จันทบุรี – ตราดจะเป็นเส้นทางใหม่ ส่วนคลอง 19 – อรัญประเทศจะอัพเกรดจากแทร็กเดี่ยวไปจนถึงแทร็กคู่