การปฏิรูปความหนาแน่นของโทรศัพท์

ตามที่ทางการพม่ากล่าวว่าภาคโทรคมนาคมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการปฏิรูปที่สำคัญในปีพ. ศ. 2556 “ในปี 2555 มีผู้ประกอบการโทรคมนาคมเพียงรายเดียวและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อซื้อซิมการ์ดมือถือในพม่า วันนี้ซิมมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 1 เหรียญและผู้คนมีทางเลือกหลายอย่างจากสี่บริษัท ที่ให้บริการทางโทรศัพท์

ก่อนการปฏิรูปความหนาแน่นของโทรศัพท์มีเพียง 13 เปอร์เซ็นต์ของประชากรและแบนด์วิธระหว่างประเทศมีเพียง 30 พันล้านกิกะบิตต่อวินาที (Gbps) มีเกตเวย์ระหว่างประเทศเพียงแห่งเดียวซึ่งเป็นสายเคเบิลเรือดำน้ำสากลสายเคเบิลใยแก้วนำแสงคู่กับประเทศจีนและประเทศไทยโครงกระดูกเส้นใยแห่งชาติระยะทาง 7,600 กิโลเมตรและอีก 3,000 แห่งมีผู้ใช้ข้อมูลน้อยกว่า 2 ล้านคน